Klinikkens adesse:

Læge Nete Hecksher
Stægers Alle 3 st th
2000 Frederiksberg
Tlf. 38862651
 

Telefontider:

Lægen:
mandag, tirsdag, torsdag og fredag kl. 8-9
Onsdag kl. 13-13.30

Sekretær/Sygeplejerske:
Mandag, tirsdag, torsdag og fredag kl. 9-13
Der henvises på telefonen efter kl. 13 samt onsdage kl. 8-13
( onsdag kl. 13.30 ) til navngivet kollega.

Konsultationer og sygebesøg kun efter aftale

Konsultationstider:
Læge:
Mandag kl. 8-13
Tirsdag kl. 8-15
Onsdag kl. 13.30-17
Torsdag kl. 8-14
Fredag kl. 8-13

Sygeplejerske:
Mandag kl. 7.30-9
Tirsdag kl.8-9 + 13-15
Torsdag kl. 8-9 + 13-14
Fredag kl. 7.30-9

Online selvbetjening åben døgnet rundt, dog ikke når klinikken er lukket pga ferie/kursus.

Om Lægevejen:

Lægevejen kan anvendes til medicinbestilling, korte spørgsmål og tidsbestilling.

Bestilling af tid til 1. graviditetsundersøgelse og attester skal altid foretages telefonisk.

 

Afhængighedsskabende lægemidler:

Sundhedsstyrelsen har indskærpet reglerne for receptfornyelser af sovepiller, stærk smertestillende medicin og beroligende medicin.

Sundhedssturelsen skriver i deres vejledning:

"Ordination og fornyelse af recepter på afhængighedsskabende lægemidler skal i henhold til Sundhedsstyrelsens retningslinier, medmindre særlige omstændigheder taler herfor, ske ved personlig konsultation, således at læge og patient kan få mulighed for at drøfte behandlingen og risikoen for afhængighed af midlerne."


Afhængighedsskabende midler er i henhold til Sundhedsstyrelsen:

  • Morfin og morfinlignende midler som fx Dolol, Tramadol, Oxynorm, Oxycontin
  • Benzodiazepiner (beroligende medicin) og lignende stoffer inklusiv sovemedicin
  • Visse andre lægemidler med afhængigs-/misbrugsrisiko fx ADHD medicin

BESTILLING AF DISSE LÆGEMIDLER KAN IKKE FINDE STED VIA LÆGEVEJEN

Af Sundsundsstyrelsesns cirkulære om beroligende medicin fremgår bl.a.:
” Sovemedicin bør kun anvendes 1 – 2 uger og beroligende medicin kun i 4 uger”.

Gå til Lægevejen